MostAdvancedPowerUnit

PROJEKTY

Beneficjent: MOST ADVANCED POWER UNIT Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0024/18

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś​ Priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
Działanie:  2.3 Proinowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Wartość​ projektu: 393 496,63 ​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 319 915,94 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 271 928,02 PLNCelem projektu jest opracowanie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej  innowacji produktowej w postaci indywidualnego mobilnego osuszacza dla Spółki MOST ADVANCED POWER UNIT. Głównym założeniem tego urządzenia jest energooszczędne i efektywne osuszanie oraz ogrzewanie obiektów budowlanych oraz miejsc pracy w stanie surowym zamkniętym. Osuszacz ma być przystosowany do współpracy z jednostkami centralnymi, wykorzystującymi niskotemperaturowe źródła ciepła (np. klasyczne pompy ciepła typu powietrze woda).

Beneficjent: MOST ADVANCED POWER UNIT Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWM.01.03.05-28-0037/18

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś​ Priorytetowa: 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
Działanie:  1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Wartość​ projektu: 482 160 ​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 392 000 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 313 600 PLN

Celem projektu jest realizacja usług doradczych, które wpłyną na rozwój Elbląskiego Oddziału MOST ADVANCED POWER UNIT Sp. z o.o. oraz na podniesienie konkurencyjności Spółki na rynku regionalnym oraz krajowym. Realizacja przedmiotowych usług przełoży się na zaspokojenie bieżących potrzeb w zakresie oferty przypisanej do działalności oddziału MOST ADVANCED POWER UNIT w Elblągu, a także wpłynie na budowanie optymalnych warunków do eliminowania zagrożeń na Warmii i Mazurach, związanych ze złą jakością powietrza i bezpieczeństwem energetycznym.


Beneficjent: MOST ADVANCED POWER UNIT Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0025/17

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś​ Priorytetowa: 01. Komercjalizacja wiedzy
Działanie:  01.01. Ekspansja przez innowacje

Poddziałanie: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne 

Wartość​ projektu: 2 177 001,23 ​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 957 195,23 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 439 992,64 PLNCelem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali świata mikrosiłowni z wysokosprawnym turbozespołem gazowym. Unikalna technologia i rozwiązanie technologiczne wykorzystujące turbinę izotermiczną (obieg Ericssona) umożliwią produkcję energii elektrycznej, podgrzanie wody użytkowej oraz wody na cele ogrzewania a także produkcję chłodu. Mikrosiłownia o wyjątkowej sprawności będzie wykorzystywać różne paliwa (w tym ze źródeł odnawialnych). To jedyny znany w stanie techniki prosumencki układ energetyczny pracujący w poligeneracji.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego z konferencji upowszechniającej wyniki przedmiotowego projektu badawczo-rozwojowego.

Dostęp do filmu – po kliknięciu poniższej ikonki