MostAdvancedPowerUnit

PROJEKTY

Beneficjent: MOST ADVANCED POWER UNIT Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0025/17

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś​ Priorytetowa: 01. Komercjalizacja wiedzy
Działanie:  01.01. Ekspansja przez innowacje

Poddziałanie: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne 

Wartość​ projektu: 2 177 001,23 ​PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 957 195,23 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 439 992,64 PLNCelem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali świata mikrosiłowni z wysokosprawnym turbozespołem gazowym. Unikalna technologia i rozwiązanie technologiczne wykorzystujące turbinę izotermiczną (obieg Ericssona) umożliwią produkcję energii elektrycznej, podgrzanie wody użytkowej oraz wody na cele ogrzewania a także produkcję chłodu. Mikrosiłownia o wyjątkowej sprawności będzie wykorzystywać różne paliwa (w tym ze źródeł odnawialnych). To jedyny znany w stanie techniki prosumencki układ energetyczny pracujący w poligeneracji.